Обмен 14 дней

Бесплатная доставка от 2000 грн

Скидка при покупке онлайн

Гарантия на все изделия

Сертифицированные изделия

Умови Акціїї "Сертифікат на 200грн" (завершено)

Даруємо* 200грн до кожного товару у чеку!

з 25.11.2019 час подарунків в Imperia Zolota.

Більше покупок - більше подарунків!

Щоб отримати подарунковий сертифікат номіналом 200грн. потрібно:

1. Бути учасником програми лояльності або зареєструватися в нашому інтернет-магазині.

2. В період з 25.11.2019  здійснити покупку будь-якої прикраси з наявних в асортименті.

3. Отримати своє замовлення у відділенні Нової пошти - товар, подарунковий сертифікат та дисконтну карту (якщо щойно зареєструвались).Про детальні умови акції та строки дії сертифікатів:


Умови акції “Даруємо 200грн на наступну покупку”

 

1. Організатор рекламної акції, територія та період проведення акції

1.1. Організатор акції: Фізична особа-підприємець Доморослий Дмитро Олександрович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3041303296,  юридична адреса: 84300, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Бикова 5-22.

1.2. Акція проводиться на всій території України, за виключенням тимчасово окупованої території та території проведення  операції Об’єднаних сил.

1.3. Період проведення Акції - з 25 листопада 2019 року до останнього сертифікату (надалі - "Період проведення Акції").

 

2. Умови участі в Акції

2.1.  Учасниками Акції можуть особи, які на момент проведення Акції перебувають на території України, досягли 18 років  та виконали умови Акції (надалі – «Учасники»).

2.2. Особи, дієздатність яких обмежено та недієздатні особи беруть участь в Акції відповідно до чинного законодавства України.

2.3. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь працівники Організатора Акції та члени їх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).

2.4.  В Акції беруть участь споживачі, які придбали Акційну продукцію без мети її подальшого продажу.

2.5. Для того, щоб взяти участь в Акції, кожна особа, яка відповідає вимогам п.п. 2.1.-2.4. цих Правил протягом Періоду проведення Акції (п. 1.3. Правил) повинна здійснити наступні дії:

2.5.1. На момент проведення Акції бути учасником програми лояльності мережі магазинів торговельної марки «Imperia Zolota».

2.5.2. Придбати протягом Періоду проведення Акції (п. 1.3. Правил) Товар в будь-якому магазині торговельної марки «Imperia Zolota» або на сайті https://imperiazolota.ua. Під Товаром в цьому пункті розуміється будь-який ювелірний виріб, з наявних в асортименті магазину.

2.5.3. Для реєстрації у програмі лояльності мережі магазинів торговельної марки “Imperia Zolota” учаснику необхідно заповнити анкету учасника програми в одному з магазинів мережі або на сайті imperiazolota.ua і отримати у продавця-консультанта дисконтну карту.

2.5.4. Учасники, які виконали умови Акції, отримують у подарунок сертифікат номіналом 200 грн., який можливо використати на наступну покупку ювелірних виробів з золота 585 проби і вагою не менше 1,5 грама (надалі за текстом – «Подарунок»).  Під отриманням Подарунку слід розуміти можливість придбати Подарунок за 0,10 грн. (0 гривень, 10 копійок). Використати подарунок можна здійснивши покупку в період з 01.01.2020 до 31.01.2020.

2.5.5. Учасник має право отримати кількість  Подарунків відповідно до  кількості придбаних товарів у чеку. 

 

3. Надання інформації та порядок використання персональних даних.

3.1. Акція має на меті формування у споживачів інтересу та споживчого попиту на продукцію торговельної марки Imperia Zolota.

3.2. Беручи участь в Акції та реєструючись в програмі лояльності, кожен Учасник надає згоду на обробку і використання Організатором Акції наданих Учасником Акції персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, по-батькові, номер мобільного телефону, адресу електронної скриньки, а також інші дані, що надаються Учасником Акції для участі в Акції (надалі – «Персональні дані»).   

3.3. Беручи участь в Акції,  кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безоплатне використання (в тому числі передачі третім особам) наданої ним інформації, в тому числі Персональних даних, Організатором Акції з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України. Використання наданої Учасником інформації жодним чином не відшкодовується Організатором рекламної Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди Учасником Акції розглядається згідно з положенням Закону України «Про захист персональних даних».

3.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, прав суб’єкта персональних даних, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та  осіб, яким передаються його персональні дані.  

3.5. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в тому числі інформації щодо контактів з ними).

3.6. Власником бази персональних даних Учасників Акції є Організатор.

3.7. Учасник погоджується з тим, що зазначені ним при реєстрації контактні дані (включаючи, але не обмежуючись електронною поштою, номером телефону і т.д.) будуть автоматично включені в систему розсилки новин про Організатора, включаючи рекламну та іншу інформацію.

  

4. Інші умови.

4.1. Організатор Акції може вносити будь-які зміни та/або доповнення у ці Правила, в т.ч. змінювати Період проведення Акції

4.2. У випадку виникнення ситуації, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора  Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

4.3. Взявши участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання подарунків Акції. При цьому така особа не має право  на одержання  будь-якої компенсації від Організатора Акції.  

4.4. Заміна Подарунка Акції будь-яким іншим благом не допускається.

4.5. Якщо Учасник Акції, що має право на отримання відповідного Подарунка, з

будь-яких причин, що не залежать від Організатора Акції (в т. ч. якщо контактний телефон, ПІБ, або інша інформація про Учасника Акції була змінена, або була вказана невірно та/або нерозбірливо та інше) не має можливості отримати Подарунок, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних інших додаткових подарунків, компенсацій або інших виплат від Організатора Акції.

4.6.  Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші обставини, що не залежать від волі Організатора Акції.

4.7. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в тому числі інформації щодо контактів з ними та адреси).

4.8. У разі розірвання договору купівлі-продажу Товару, Учасник Акції позбавляється права на отримання Подарунка 4.9. Кількість Подарунків обмежена.

4.10. Питання, відгуки, пропозиції та зауваження щодо цих Умов прохання надіслати за наступною адресою електронної пошти іnfo@imperiazolota.ua